Seit dem 1. September 2022 ist Fabian Zschweigert Teil des B&B-Teams – als Head of Mergers & Acquisitions Central and Northern Europe. Seit dem 1. September 2022 ist Fabian Zschweigert Teil des B&B-Teams...weiterlesen »